Pascale Smets

Pr Pascale Smets

Pascale Smets behaalde in 2006 het diploma van Dierenarts aan de Universiteit Gent. Onmiddellijk daarna volgde zij bij de vakgroep Geneeskunde en klinische biologie van de kleine huisdieren een roterend internship in de geneeskunde van de kleine huisdieren. Geboeid door de mogelijkheden die het wetenschappelijk onderzoek kan bieden voor de kliniek, startte zij een doctoraatsstudie in de Interne Geneeskunde naar nierfunctie bij honden met het syndroom van Cushing. Gaandeweg verplaatste haar interesse zich van de Interne Geneeskunde naar de Cardiologie en na het voltooien van haar doctoraat in 2011, startte zij dan ook een specialisatieopleiding (“residency”) bij de European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-ca), subspecialisatie Cardiologie. Tijdens deze opleiding werkte zij fulltime in de kliniek, waarvan 1 jaar in de Interne Geneeskunde, Universiteit Gent en 2.5 jaar in de Cardiologie aan de Universiteiten van München, Duitsland en Zürich, Zwitserland. In 2015 slaagde zij voor het ECVIM-ca examen en behaalde de titel van “Europees veterinair specialist Cardiologie”. Sinds oktober 2016 leidt zij de dienst Cardiologie van de vakgroep Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.

Pascale Smets received her master’s degree in Veterinary Medicine in 2006 at the University of Ghent. After graduation she completed a rotating internship in small animal medicine at the department of Small animal medicine. Thereafter, she completed a PhD-research project in Internal Medicine, focusing on renal function in dogs with Cushing’s syndrome. During that time, her interest in Cardiology grew and after successfully obtaining her PhD degree in 2011, she started a residency at the European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-ca), subspecialty cardiology. Her clinical training consisted of 1 year of Internal Medicine at Ghent University and 2.5 years of Cardiology at the University of Munich, Germany and Zurich, Switzerland. In 2015 she successfully passed the ECVIM-ca examination and obtained the title of “European veterinary specialist in cardiology”. Since October 2016 she leads the Cardiology service, Small Animal Department, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University.